Program

Dopolední i odpolední blok konference začíná pozvanou přednáškou. Následují 20ti minutové příspěvky účastníků. Konferenčním jazykem je angličtina, čeština a slovenština.

Pondělí
11. června
Úterý
12. června
Středa
13. června
Čtvrtek
14. června
Pátek
15. června
8:00 - 9:00 snídaně
9:00 - 10:00 Mirka Miller
      Graphs of Order Close to Moore Bound: Overview and Open Problems
10:00 - 10:30 přestávka
  Sekce Záviš Sekce Kunhuta
10:30 - 10:50 Martin Bača
On super antimagic labelings of trees
Edita Máčajová
Hypohamiltonian cubic graphs of girth 7
10:55 - 11:15 Andrea Semaničová
Superarithmetic graphs
Jan Ekstein
Hamiltonian Cycles in the Square of a Graph with Block Graph Homeomorphic to a Star
11:20 - 11:40 Jan Kratochvíl
Telledomination in chordal graphs
Štefan Gyürki
Goal-minimally k-elongated graphs
12:00 - 13:30 oběd
14:00 - 15:00 Roman Čada
      On packing in graphs
15:00 - 15:30 přestávka
  Sekce Kašpar Sekce Kryštof
15:30 - 15:50 Pavel Hrnčiar
A new family of graceful trees
Martin Knor
Embeddings of tables of groups of order 8
15:55 - 16:15 Dalibor Fronček
Decomposing complete graphs into small rosy graphs
Vladimír Vetchý
Square of metrically regular graphs
16:20 - 16:40 Michael Kubesa
Survey of methods for factorizations of complete graphs into spanning trees
Naďa Krivoňáková
Reduction of matrices determining restrictions for counterexamples to 5-flow conjecture
16:45 - 17:05 Petr Kovář
On factorizations of complete graphs into spanning trees with at most four nonleave vertices
Robert Lukoťka
Real flow number and the cycle rank of a graph
  Sekce Hammerstein
19:00 - slavnostní večeře

PDF: program_csgt2007.pdf     PostScript: program_csgt2007.ps
Abstrakty: abstracts_csgt2007.pdf

 

Technické vybavení

Pro přednášející bude k dispozici dataprojektor, zpětný projektor a jeden laptop nebo PC. Přednášející mohou použít vlastní počítač, doporučujeme však v předstihu vyzkoušet připojení k projektoru.

 


kontakt Poslední úprava: 29.12.2011