Program

Dopolední i odpolední blok konference začíná pozvanou přednáškou. Následují 20ti minutové příspěvky účastníků. Konferenčním jazykem je angličtina, čeština a slovenština.

Pondělí
11. června
Úterý
12. června
Středa
13. června
Čtvrtek
14. června
Pátek
15. června
8:00 - 9:00 snídaně
9:00 - 10:00 Jiří Fiala
      Homomorphisms with local constraints - structure and complexity
10:00 - 10:30 přestávka
  Sekce Bílá Sekce Červená
10:30 - 10:50 Pavel Híc
New Results on Integral Graphs
Martin Pergel
On the recognition of PC-graphs with high girth
10:55 - 11:15 Tomáš Kupka
The spectral properties of the Cartesian product
Eva Jelínková
Three NP-Complete Problems in Seidel's Switching
11:20 - 11:40 Pavla Kabelíková
Practical use of Fiedler vector to graph partitioning
Jakub Teska
Toughness treshold for the existence of 2-walks in K4-minor free graphs
12:00 - 13:30 oběd
14:00 -           odjezd

PDF: program_csgt2007.pdf     PostScript: program_csgt2007.ps
Abstrakty: abstracts_csgt2007.pdf

 

Technické vybavení

Pro přednášející bude k dispozici dataprojektor, zpětný projektor a jeden laptop nebo PC. Přednášející mohou použít vlastní počítač, doporučujeme však v předstihu vyzkoušet připojení k projektoru.

 


kontakt Poslední úprava: 29.12.2011