Česko-Slovenská konference

GRAFY 2014

Důležité termíny

3. březen 2014 - spuštění registrace účastníků konference. Všichni zájemci o účast na konferenci se musí zaregistrovat vyplněním on-line registračního formuláře

9. kěten 2014 - ukončení včasné registrace se sníženým vložným.PLATBA

Konferenční poplatek: Obě slevy lze spojit.

Konferenční poplatek zahrnuje náklady na zajištění odborného programu, stravování v jídelně hotelu, sborník a další materiály, výlet a konferenční večeři.
Konferenční poplatek nezahrnuje náklady na ubytování, každý účastník hradí ubytování sám na recepci hotelu, kde pro účastníky je dohodnuta konferenční sleva.

Redukované vložné musí být na účet připsáno k 9.5.2014.

Při platbě ze zahraničí dbejte na to, aby došlá částka po odečtení všech bankovních poplatků odpovídala výši vložného.

Pro platbu vložného bankovním převodem použijte následující platební údaje.
IBAN : CZ22 0800 0000 0002 0003 0319
BIC : GIBACZPX
Adresa pobočky : Česká spořitelna, pobočka Praha 8, Sokolovska 1, 186 53, Praha 8, Czech Republic
Majitel účtu : Jednota českých matematiků a fyziků - ČMS
Pro tuzemské platby použijte číslo účtu 000000-0200030319/0800

Variabilní symbol obdržíte v přihlašovacím emailu, najdete jej také po přihlášení vedle svého jména.
PAYMENT

Conference fee:

Conference fee includes scientific program, meals, proceedings, trip and conference dinner.
Conference fee does not include accommodation, participants can pay for accommodation at the reception (participants can claim a reduced price).

Transfers should be delivered by May 9, otherwise an incresed fee will be collected in chash at the workshop. Please make sure that the payment will be delivered free of all international transfer fees.

For bank transfers use the following account information.

IBAN : CZ22 0800 0000 0002 0003 0319
BIC : GIBACZPX
Bank address : Ceska sporitelna, pobocka Praha 8, Sokolovska 1, 186 53, Praha 8, Czech Republic
Account holder : Jednota ceskych matematiku a fyziku - CMS
Account number for domestic transfers : 000000-0200030319/0800

The payment identification number will be sent to you by the organizers in the registration confirmation. Moreover, you can find it on this web page in the login section next to your name.