O semináři DiMaS


Co je DiMaS

Logo KAM Seminář DiMaS (Discrete Mathematics Seminar) je organizován Katedrou aplikované matematiky a Jednotou českých matematiků a fyziků.
DiMaS se koná obvykle jednou až dvakrát za měsíc na VŠB - TU Ostrava.
Logo KAM

Hlavním smyslem semináře je podporovat výzkumné aktivity studentů a akademických pracovníků. Je místem, kde je možno diskutovat o aktuálních výzkumných problémech, sdílet nápady, spolupracovat.

V rámci semináře pořádáme několikrát do roka také zvané přednášky zaměřené na témata diskrétní matematiky.

Struktura semináře

"Obvyklý" program jednoho semináře:

  • uvedení do problému + motivace
  • prezentace
  • otevřené otázky týkající se prezentovaného problému
  • diskuze

Čas a místo dalšího semináře najdete nejlépe v programu.


Send an email to the organizers kontakty Poslední úpravy: 19.07.2018