Vložné

Vložné na konferenci je stanoveno:

  Do 25. května Po 25. květnu
Akademičtí pracovníci 800 Kč/1000 SK 1 200 Kč
Studenti a doktorandi 400 Kč/500 SK 600 Kč
Účastníci z komerční sféry 8 000 Kč 12 000 Kč

Uzávěrka pro sníženou výšku registračního poplatku a slevu na ubytování v Červeném zámku je 25. května. Včasná registrace nám výrazně usnadní práci.

Vložné a poplatky za ubytování je možno poukázat buď bankovním převodem nebo zaplatit v hotovosti na místě.

Vložné je možno poukázat na jeden z účtů o.p.s. Combinatorica v ČSOB buď v Česku, nebo na Slovensku jakožto tuzemskou platbu.

  • Účet v ČSOB ČR (v Kč): 214499900, kód banky 0300
  • Účet v ČSOB SR (v SK): 4004970520, kód banky 7500
Jako variabilní symbol uveďte své datum narození + libovolné čtyřmístné číslo ve formátu RRMMDDXXXX (muži) nebo RR(M+50)MDDXXXX (ženy). Můžete (ale nemusíte) tedy použít své rodné číslo.

Finanční podpora může být poskytnuta pro omezený počet účastníků. Jestliže o ni chcete požádat, dejte nám vědět co nejdříve.

 

Registrace a abstrakty

Registrace skončila.

 


kontakt Poslední úprava: 29.12.2011