Česko-Slovenská konference

GRAFY 2014

SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKŮ

Aktuální počet přihlášených účastníků : 33.

1. Marcel Abas , Slovak University of Technology in Bratislava
2. Jan Brousek , Z?U Plze?
3. Barbora Candrkov , Comenius University, Bratislava
4. Sylwia Cichacz-Przenioslo , Faculty of Applied Mathematics, AGH University of Science and Technology
5. Zden?k Dvo?k , MFF UK
6. Jan Ekstein , Zpado?esk univerzita v Plzni
7. Ji? Fiala , Charles University
8. Jan Hladky , University of Warwick
9. P?emek Holub , Z?U Plze?
10. Katarna Hri?kov , Slovak University of Technology in Bratislava
11. Robert Jajcay , Univerzita Komenskeho, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
12. Vt Jelnek , Informatick stav, MFF UK Praha
13. Eva Jelnkov , MFF UK, Praha
14. Tom Kaiser , Zpado?esk univerzita v Plzni
15. Martin Knor , Slovak University of Technology in Bratislava
16. Petr Kov? , VB -TU Ostrava
17. Tereza Kov?ov , VSB-TU Ostrava
18. Mria Kubkov , P. J. afrik University in Koice
19. Binlong Li , University of West Bohemia
20. Robert Luko?ka , Pedagogick fakulta, Trnavsk univerzita
21. Edita M?ajov , FMFI UK
22. Martina Mockov?iakov , Z?U Plze?
23. rka Pet??kov , Zpado?esk univerzita v Plzni
24. Diana Piguet , Z?U Plze?
25. Eva Piguet , zadna
26. Michel Piguet , zadna
27. Mariusz Przenios?o , zadna
28. Edita Rollov , University of West Bohemia
29. Adam Silber , VB-TU Ostrava
30. Roman Sotk , P. J. afrik University in Koice
31. Ond?ej Such , Fakulta informa?nch technologi ?VUT v Praze
32. Petr Vrna , Z?U v Plzni
33. Michaela Vrbjarov , Univerzita P.J. afrika Koice