Program

Dopolední i odpolední blok konference začíná pozvanou přednáškou. Následují 20ti minutové příspěvky účastníků. Konferenčním jazykem je angličtina, čeština a slovenština.

Pondělí
11. června
Úterý
12. června
Středa
13. června
Čtvrtek
14. června
Pátek
15. června
8:00 - 9:00 snídaně
9:00 - 10:00 Petr Lisoněk
      Graph Colourings in Steganography
10:00 - 10:30 přestávka
  Sekce 10o Sekce 12o
10:30 - 10:50 Roman Nedela
Enumeration of maps regardless genus
Izolda Gorgol
Rainbow numbers for some graphs
10:55 - 11:15 Ján Karabáš
Archimedean solids of genus one
Ondřej Rucký
Graphs with odd cycles of length 5 and 7 are 3-colourable. Generalizations possible?
11:20 - 11:40 Marcel Abas
Homomorphisms of triangle groups
Tomáš Kaiser
Covering graphs by rainbow forests
11:45 - 12:44 oběd
12:45 - 18:00 výlet
18:00 - 19:29 večeře
  Sekce Bernard
19:30 - zahradní slavnost

PDF: program_csgt2007.pdf     PostScript: program_csgt2007.ps
Abstrakty: abstracts_csgt2007.pdf

 

Technické vybavení

Pro přednášející bude k dispozici dataprojektor, zpětný projektor a jeden laptop nebo PC. Přednášející mohou použít vlastní počítač, doporučujeme však v předstihu vyzkoušet připojení k projektoru.

 


kontakt Poslední úprava: 29.12.2011